In 2005 is er een nieuw ringprogramma gestart van Kleine Zwanen. Op dat moment was het aantal met halsbanden uitgeruste vogels - gemerkt in de jaren 1980 en 1990 - heel klein geworden. De vogels worden door SOVON (zie www.sovon.nl) en NIOO (zie www.nioo.knaw.nl) gevangen met kannonnetten. Een deel van de vogels wordt uitgerust met traditionele halsbanden. Dit levert op termijn gegevens op over de overleving van Kleine Zwanen. De populatie is na een piek van 30,000 vogels rond 1995 sterk afgenomen. Voor een analyse van de oorzaken voor deze achteruitgang is het nodig om over goede schattingen van overleving en voortplantingssucces te beschikken.
Een ander deel van de vogels wordt uitgerust met halsbanden met daarin een GPS (zie www.madebytheo.nl). Deze GPS slaat regelmatig de geografische positie van de vogels op. Deze gegevens zijn tot op een afstand van een paar 100 m door de onderzoekers uit te lezen. Als waarnemers hun ringaflezingen snel in www.geese.org invoeren, kunnen de onderzoekers de vogels opzoeken om de GPS-gegevens binnen te halen. Op deze wijze wordt een heel nauwkeurig beeld verkregen van het habitatgebruik van deze individuen, niet alleen in de winter maar ook in de andere seizoenen. Bovendien kunnen er dan relaties worden gelegd tussen het habitatgebruik in de winter en de prestaties van de vogels op de voorjaarstrek en in het broedseizoen.

Kleine zwanen met halsband
Kleine Zwanen met GPS halsband (Foto Colin Butters)

Bewicks Swan GPS Tracks
Trekroutes van Kleine Zwanen vastgelegd met GPS